Fit for the Future – vores forpligtelse til bæredygtighed

Hos Stelrad Radiator Group tror vi på, at vores langsigtede succes afhænger af, at vi proaktivt tager fat på de bæredygtighedsudfordringer, vi står over for. Vores Fit for the Future bæredygtighedsramme fokuserer på de materielle spørgsmål for Stelrad Group og dets interessenter. Centreret omkring vores kerneformål - at hjælpe med at opvarme boliger bæredygtigt - afspejler det den vigtige rolle, vi kan spille i overgangen til en kulstoffri varmeindustri.

Vores formål er muliggjort af to strategiske grundelementer. At skabe bedre miljøpræstationer handler om at reducere vores påvirkning af miljøet, samtidig med at vi engagerer og uddanner vores værdikæde til at arbejde sammen med os for at omstille os effektivt til fremtidens bæredygtige varmesystemer. Vores medarbejdere er grundlæggende for vores virksomheds succes, og ved at aktivere en enestående og kvalificeret arbejdsstyrke, er vi fokuseret på at hjælpe vores medarbejdere med at bidrage positivt til leveringen af vores strategi og vores bæredygtighedsmål.

Ansvarlig virksomhedsdrift

Alle vores bestræbelser er understøttet af stærk styring, ekstraordinære sikkerhedsstandarder og effektivt tilsyn med vores supply chain management, som er det strukturelle grundlag for at nå vores mål og opsummeres som at drive forretning ansvarligt.

For mere information om, hvad vi har opnået indtil nu og vores fremtidige planer, se venligst vores Stelrad plc's hjemmeside (på engelsk).


Stelrad EPD

Stelrad er, som den første danske radiatorleverandør, klar med den første af en række EDPér (miljøvaredeklaration) og LCA på vores radiatormodeller – et afgørende skridt i den rigtige retning for at kortlægge produkternes klimaaftryk.

Ved tilblivelsen af en EPD, er der mange faktorer der bliver meget tydelige som for eksempel levetid og mulighed for genbrug, transport til og fra byggepladsen og udledning af CO₂ under produktionen af vores radiatorer, er blot nogle af de utallige elementer, vi som leverandører til den danske og skandinaviske byggebranche er blevet opmærksomme på ved tilblivelsen af vores første EPD. Bevidstheden om disse ting gør os fremadrettet meget mere bevidste og opmærksomme på processor og dele der kan arbejdes med i fremtiden for at forbedre vores produkters og virksomhedens klimapåvirkning.

Udarbejdelsen af miljøvaredeklarationen har været længe undervejs, da alle led i værdikæden skal kortlægges og dokumenteres minutiøst og ned til mindste detalje. Hos Stelrad har vi produktionsfaciliteter i flere lande, hvilket har gjort processen yderligere kompliceret. Vi er dog glade og stolte af at have den første EPD i hus på et af vores mest solgte produkter og kan med EPD’en nu også dokumentere og verificere, at der er reelle data bag, når vi fortæller om vores arbejde med bæredygtighed.

Du finder et link til vores EDP hos EPD Danmark nedenfor.
Stelrad Radiator Group © 2023